KOMPETENCE ABSOLVENTŮ KURZŮ SPIRALDYNAMIK®

KOMPETENCE ABSOLVENTŮ KURZŮ SPIRALDYNAMIK®

Informace k nové koncepci vzdělávání ve Spiraldynamik® v České republice.

Od roku 2016 se mění koncepce vzdělávání v konceptu Spiraldynamik ®,která je v souladu s koncepcí Akademie Spiraldynamik® v Zürichu.

Jednotlivé stupně vzdělávání ve Spiraldynamik®:

 • Basic 16 dní
 • Intermediate I 5 dní
 • Intermediate Specific 4-6 dní
 • Komunikace I 2 dny
 • Oborová didaktika I 2 dny
 • Zkouška Level Intermediate 1 den
  asistence při kurzu Basic 16 dní
 • Komunikace II 2 dny
 • Oborová didaktika II 2 dny
 • zkouška Level Advanced 1 den

Informace o kompetencích po absolvovaní jednotlivých stupňů vzdělání Spiraldynamik®, které jsou uzavřeny zkouškou, jsou zveřejněny na www.spiraldynamik.cz. Přehled o užití slovní a obrazové značky

Nově zavedeným kurzem ve stupni vzdělávání Intermediate je kurz Komunikace, jeho cíl je: získat znalosti, dovednosti a reflexi v oblasti komunikace, potřebné pro efektivní, exaktní a cílené zprostředkování Spiraldynamik® klientům a pacientům.

Kurz Oborová didaktika I se z původních tří dnů zkrátil na dva dny. Cíl kurzu je: naučit se v rámci svého profesního zaměření zprostředkovávat Spiraldynamik® vhodně a cíleně, odborně spouštět učební procesy u pacientek/ pacientů a klientek/ klientů, tyto procesy podpořit a vést a také je v rámci evaluace (autodiagnostiky) reflektovat.

Ve stupni vzdělávání na úrovni Advanced se od kurzu Oborová didaktika II též oddělila část komunikace a nově vznikl kurz Komunikace II. Oba tyto kurzy jsou zaměřeny na prohlubování znalostí, dovedností a kompetencí pro činnost lektorskou na úrovni úvodních /informačních kurzů Spiraldynamik®.

Kurzy „Refreš“ jsou kurzy pro prohlubování dovedností a znalostí ve Spiraldynamik® , které jsou zaměřeny vždy cíleně na určitou oblast nebo diagnózu, nejsou zařazeny do jednotlivých stupňů vzdělávání ve Spiraldynamik®. Zde je svobodná volba dle specializace a zaměření.

V Praze dne 25.1.2016 Lenka Kazmarová