Konzervativní terapie statických deformit nohou

Velké procento dospělé populace má problémy s nohama, ale v poslední době se zvyšuje procento problematiky nohou i u školních dětí. Typickými deformitami nohou jsou jak neaktivní příčná a podélná klenba, bolestivé halluxy, kladívkové prsty nebo vybočené paty. V oblasti kolenních kloubů to jsou časté zranění a artrózy a půjdeme-li ještě výš pak je to problematika kyčelních kloubů….

Kde hledat příčiny těchto obtíží?

Vysvětlení můžeme dostat, pochopíme-li anatomickou stavbu lidského těla. Konstrukční principy pohybového aparátu ( jsou shodné s konstrukčními principy přírod) poskytují mnoho informací , jsou ukryty v anatomické formě kostí, svalů a vazů. Základním stavebním kamenem je spirála, která ovlivňuje jak tvar, tak funkci těla.

nohy

Za anatomickou formou lidského těla je skryt pohybový vývoj člověka, který se optimalizoval milióny let – vzpřímení na dvě končetiny , pohyb vpřed….. Koncept Spiraldynamik® objasňuje zákonitosti koordinovaného pohybu, který se dá jasně definovat.

Dolní končetina má svůj tvar a funkci, které jsou dané anatomickou strukturou – spirálně stočená kost stehenní s antetorzí hlavice (rotací hlavice směrem dopředu) a z toho vyplývající převaha zevních rotátorů kyčelního kloubu, proti tomu stočení bérce do vnitřní rotace – a tím i předpoklad pro překřížení zkřížených vazů kolenního kloubu – pata postavena kolmo k zemi – sešroubování paty a přednoží , které je podpořenou geniální kostěnou strukturou nohy (princip klínu – zaklíněním klínových kostí v oblasti nártu)…to je jen pár příkladů.

Odchylky od jasně dané anatomické osy dolní končetiny, jsou předpokladem pro vznik statických deformit, instability a svalové dysbalance, které představují rizikové faktory pro akutní zranění a chronické přetížení jednotlivých kloubů celé dolní končetiny a nejen jí…

Spiraldynamik® je anatomicky funkčně odůvodnitelný pohybový a terapeutický koncept. V jeho popředí stojí funkční pochopení a porozumění lidského pohybového aparátu a nové formy motorického učení včetně integrace do denních činností. Správně vedený a koordinovaný trojrozměrný pohyb je jedna z cest k nápravě již vzniklých statických deformit, ale také cesta jak těmto problémům předejít.

(Lenka Kazmarová)