Malé osobní pohybové minutové wellness

Náprava chybných stereotypů je obtížná, ale možná v kterémkoli věku. Záleží jen na naší zodpovědnosti k našemu vlastnímu tělu, které je jen a jen naše, nepatří žádné instituci :-).
Těmito slovy končil můj příspěvek do prvního čísla časopisu Wellness Book.
A protože vím, že když řeknu „A“ sluší se říci i „B“, tak několik návodů pro „použití vlastního těla“.

Wellness Book č.2

Wellness Book č.2

Stereotyp je: „jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování a myšlení“(slovník cizích slov).

A tento vzorec chování a myšlení je i v pohybu – pohybové chování – pohybové myšlení. My ale nemusíme při řadě pohybových stereotypů přemýšlet, jsou to stereotypy našich denních činností. Postačí „jediný příkaz“ naší mysli, vlastně to ani příkaz není, jen myšlenka a naše tělo reaguje – jdu, hraji tenis, plavu atd., tisíce pohybových vzorů, které jsme se během života naučili. A každý z nás má jinou škálu „pohybových znalostí“ podle toho, jaké má zájmy, jaké dělá pohybové aktivity, ale i dělal „již v dětství“, kde se vlastně naše pohybové stereotypy vytváří tím, jak „dozrává naše centrální nervová soustava“.

Jak se vlastně pohyb učíme?

Opakujeme to, co vidíme. Zase můžeme trochu zavzpomínat na naše první pohybové – sportovní aktivity. Dívali jsme se na „ty starší“ a „dospělé“ a radil nám náš trenér, učitel tělocviku, kamarádi, rodiče, každý předával svoji „pohybovou zkušenost“. A tak jsme se začali zdokonalovat a zafi xovávat pohyb, a je otázka zda dobře, anebo špatně. A určitě řada z vás mně dá za pravdu, že platí „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“.

I když dlouho neděláme nějakou pohybovou aktivitu a vrátíme se k ní po letech, tak jsme často překvapeni, že naskočí automatismy pohybu, víme jak tento pohyb či pohybovou aktivitu máme udělat. Z toho si můžeme domyslet, že je hodně hluboko „zakódována – zarytá v paměti“, ale ne v paměti námi vědomě ovlivnitelné, ale v „paměti pohybové“.

A tak se začalo tvarovat i naše tělo, protože platí, že „funkce dělá tvar a tvar dělá funkci“. Jak tomu rozumět? Tak, že každý sval má svoji funkci v některém z pohybových vzorů, a když ji vykonává, tak se posiluje a má svůj ideální tvar, a jeho „tvar“ – síla zase nazpět podporuje jeho funkci. Vypadá to složitě, ale není, jsou to fyzikální zákony, které v našem těle platí a tak jako v prostoru, v kterém žijeme. A tak se formuje naše tělo. Ideál je rovnováha všech proti sobě působících svalů.

Stres ovlivňuje naše zdraví – „pohybové zdraví“.

Vzpomeňte si na situace, kdy jste měli nějaký stres anebo strach, jak na tuto situaci reaguje vaše tělo. Každý tyto negace pociťujeme jinak, jsou to časté svíravé pocity v oblasti solaru, sevření v oblasti hrudníku apod. A co radost, pohoda, smích, láska. Jak se při ní cítíme, jaké jsou projevy v našem těle? No samozřejmě, že úplně opačné.

Stres = zátěž, napětí, tlak; funkční stav, ke kterému dochází při vystavení organismu mimořádným podmínkám, psychosomatická reakce na stresor (stresový podnět).

V dnešní době jsme často stresu vystavováni. Pomalu si zvykáme na permanentní, anebo opakovaný stres, až si vlastně přestaneme uvědomovat, že ho máme, je to už naše samozřejmost. Ale kdo si ho uvědomuje pořád, a kde se nám často stres ukládá, je naše tělo, ve kterém se stres ukládá na různých úrovních (fascie, svaly, klouby nebo vnitřní orgány).

Psychosomatický = psychicky ovlivňující fyziologický proces nebo jev.

A jak to v životě bývá, jednou „hrnek přeteče“ a najednou se začne objevovat bolest (individuálně v zádech, kloubech…), kterou nás naše tělo upozorňuje, že není „něco“ v pořádku. A pak začínáme naše problémy řešit. A podaří se. Přestanou bolesti. Ale za nějakou dobu se problém objeví znovu. Odzkoušíme „osvědčené“ a buď se nám opět podaří bolest zažehnat, anebo to už nejde tak lehce. Ale pak se nám mohou bolesti periodicky vracet, je to obtěžující. A co s tím? Sbíráme rady od přátel, kolegů.

A já bych přispěla též jednou radou, ale tato slova často neradi slyšíme, je to „prevence“. Proč mám proti „něčemu“ preventivně „bojovat“, když nevím, jestli by mě to vůbec potkalo?

O prevenci se hovoří v mnoha oborech, které se starají o naše tělo nejen fyzické, ale i psychické. Wellness je vlastně taky prevence a možná budeme raději říkat wellness než prevence, lépe se to poslouchá.

A co si udělat takové naše osobní „malé minutové wellness“ každý den pro vlastní pohybový aparát. Pohodu pro naše fyzické tělo. Jsou to takové malé návody, jak si uvolňovat přetěžované části našeho těla, což je samozřejmě odvislé od práce, kterou děláme, respektive od poloh, v kterých tuto činnost vykonáváme.

Dnešním tématem můžeme být sezení.

Spočítejte si sami kolik hodin denně sedíte. Při cestě do práce a z práce, přímo při výkonu vašeho zaměstnání, večer po práci, ve volných chvílích o víkendech.

A nyní další otázka. Jak sedíme?

Každý jinak, podívejte se teď na někoho blízko vedle vás, nebo v dopravním prostředku, v restauraci, na kolegy v práci nebo své blízké, kteří pracují u počítače. Uvidíte různé „druhy sezení“.

Sed = sezení = dlouhodobé sezení je statická zátěž, a pokud náš sed není „ideální“, dochází k přetížení v jednotlivých úsecích páteře, kloubů. Dlouhá statická pozice těla, i když je ergonomicky korektní, působí na pohybový aparát negativně. Častými následky je únava a svalová dysbalance. Přidáme-li k tomu stres, při kterém se zvyšuje i napětí ve svalech, tak touto kombinací přetížení ještě zvyšujeme. Kapka po kapce, den po dni si „deformujeme naše tělo“.

„Člověk není stavěn k sezení.“

Naše tělo bylo stvořeno před milióny let a bylo stvořeno k pohybu. Proto jsou svaly dynamické a potřebují dynamiku = pohyb. I statická pozice, může být dynamická. Statika je dynamika v rovnováze.

K aktivnímu sezení můžeme využít různých pomůcek, mně se osvědčily míče Sball®, které můžeme použít k opoře hrudní páteř, jako aktivní podložku na sedáku židle, ale hlavně i jako aktivní pomůcku pro naše „minutové wellness“ během dne.

Sball® , který si libovolně přifukujeme a odfukujeme (mimochodem i přifukováním si trochu zaměstnáme hrudník a bránici), je 3D elastický a jeho elasticita nám umožní se na něm pohybovat trojrozměrně, a tím v našem těle protáhnout, a na druhé straně posílit svaly, které jsou sezením křečovitě stažené, bez dynamiky.

Jak by měl vypadat správný „anatomicky ideální sed“?

Sedací hrboly slouží k sezení –  měly by být posazeny na židli – tím se pánev napřímí – a svaly v oblasti bederní páteře, dna pánevního a břišní svaly mohou být v rovnováze.

Experimentujte: udělejte si malou zkoušku vašeho sedu: pokud sedíte, tak zůstaňte v pozici, ve které jste a vnímejte chvíli celou oblast pánve. Poté balancujte s pánví přes sedací hrboly, chvíli pánev sklopte tak, abyste seděli až na kosti křížové, chvíli tak, že pánev překlopíte a sedíte až na sponě stydké. Pokaždé v té pozici chvíli setrvejte a pozorujte v jakém postavení je vaše páteř a do jakého postavení se dostanou vaše kyčelní klouby. Nakonec najděte střed pro vaši pánev, a to je právě opora o sedací hrboly. A to je ideál. Ze začátku v něm dlouho nevydržíme, je to pro nás trochu „nepřirozené“, ale pomocí cviků na míči Sball® se toto bude zlepšovat.

Napřímení pánve podpoří i napřímení páteře. Při sezení je dobře se opírat o opěrku židle a můžeme využít i opory o Sball®, ale ne nikdy dlouhodobě, míč můžeme posunovat nahoru – dolů,vždy tak, aby nám to bylo příjemné. Jakmile pociťujeme „nepříjemno“, tak míček odložíme.

A hlava? Představa, že jsme „princezny a princové“ s korunkou na hlavě nám dá ten správný pocit napřímenosti. Pokud neodzkoušíme, nikdy nemůžeme říci, že to nefunguje. Odzkoušejte si zařadit vaše „osobní minutové wellness“, které jde i bez míčku, pokud ho nemáme právě po ruce (ten si tam můžeme jen představit). Efekt může být vidět hned, a to v tom, že si na chvilku zrelaxujete a prodýcháte a pak se bude hned lépe pracovat. A po delší době uvidíte, že se bude i „vaše tělo“ na tyto minutky těšit.

Cvičit můžeme kdykoli, když si své tělo uvědomíme, už jen tím, že se napřímí pánev a „vytáhneme korunku do mraků“.

Ergonomie = obor zabývající se studiem vztahů mezi člověkem a technickými systémy, které člověk vytváří, ergologie ergonomika.

Dysbalance = stav nevyváženosti, nerovnováha, např. svalová, vegetativní, metabolická, minerálová, hormonální.

Článek vyšel v odborném časopise Wellness Book: www.wellnessbook.eu

Článek ve formátu PDF si můžete prohlédnout zde.