Ramenní kloub z pohledu konceptu Spiraldynamik®

V průběhu evoluce přestala horní končetina sloužit k lokomoci a vyvinula se v pracovní nástroj a nástroj mezilidské komunikace. Ramenní kloub je závěsný aparát horní končetiny určující akční rádius naší ruky. Představuje přechodnou (přenosnou) jednotku mezi horní končetinou a trupem.

ramenni kloub
Trojrozměrný akční rádius ruky je dán volnou konstrukcí ramenního kloubu, který umožňuje pohyb v prostoru – kulovitý kloub se všemi stupni volnosti. Ramenní kloub zprostředkovává mobilitu paže a musí zajistit dostatečně silný převod zátěže mezi trupem a periferií.
Koordinovaný ramenní kloub zajišťuje maximální stabilitu a plnou mobilitu paže.
Stabilita ramenního kloubu závisí na umístění a centraci kloubní hlavice v jamce, stejně jako na postavení lopatky vůči hrudníku.

Koncept Spiraldynamik® posuzuje ramenní kloub jako trojrozměrnou koordinační jednotku. Její oba dva póly – lopatka a hlavice kosti pažní – mají anatomické předpoklady pro 3D hybnost. Při pochopení principů Spiraldynamik® se nám otevírají nové možnosti jak v hodnocení, terapii, tak ve vedení a uvědomění pohybu v ramenního kloubu.

(Lenka Kazmarová)