Záznam přednášky z Konference České podologické společnosti 4.10.2014, Lenka Kazmarová

Konference České podologické společnosti 4.10.2014, Lenka Kazmarová

Dobrý den,
je mně potěšením , že vás mohu z tohoto místa pozdravit, vás všechny účastníky
první konference České podologické společnosti, vás hosty této konference a
samozřejmě pana Fešara prezidenta České podologické společnosti, který to má vše
největší mírou na svědomí.
Všichni jsme sem dnes většinou přišli a věřím, že i odejdeme, a to ne jinak, než po
dvou končetinách, tak jak je začal pračlověk používat před miliony let k pohybu
vpřed. A kdy od tohoto pohybu oprostil horní končetiny a začal je použivat k obživě a
jako pracovní nástroj.
To že používáme dolní končetiny k chůzi je již v dnešní době pro nás samozřejmostí,
zrovna tak to, že naše horní končetiny používáme k našim dennodenním činnostem a k
činnostem pracovním a zájmovým.
Také je většinou samozřejmostí, že nás rodiče obuli do bot, naše nohy začaly být
chráněny před chladem, zraněním a nečistotou. Ale tím jsme také nohu omezili v
pohybu a přirozenému vnímání a prociťování povrchu po kterém se pohybujeme, a o
informace, které se přes receptory z našich nohou dostávají do centrální nervové
soustavy.
Cítím jakou silou musím došlápnou na zem, když jdu po dlažbě nebo po ledu a nebo
v mechu? Ztratili jsme schopnosti balanční, které májí naše chodidla pro
vyrovnávání nerovností povrchu po kterém šlapou – to nám dnes nahrazuje pevná
podrážka a „vypolstrované“ boty. Aby noha procítila že je v kontaktu ze zemí a
mohly se zřetězit impulsy k archaickému pohybu – chůzi, musí noha pěkně
„přidupnout“ větší silou, abychom překonali tu vrstvu či vrstvy pod naším chodidlem.
Tento otřes se však přenáší do vyšších etáží našeho těla, a to do kolenních kloubů
kyčlí, páteře nebo až do hlavových kloubů. Můžete to pozorovat když půjdete bosky
po dřevěné podlaze, tak vaší chůzi budete velmi dobře slyšet. Našlapujeme měkce a
potichu jako kočky a nebo dupeme ?
Jak používáme dolní končetiny a naše chodidla výrazně ovlivnila i evoluce, z člověka
chodícího se stal a stále více stává člověk sedící. A chodíme čím dál tím méně. Toto
můžeme pozorovat i u dětí, které větší měrou sedí, hlavně u dětí chodících již do
školy. Chybí jim přirozený pohyb (běhání hopsání, skákání, lezení), který je důležitý
pro přirozený rozvoj síly a volnosti, nejen dolní končetiny, ale celého těla.
A dostáváme se do začarovaných kruhů a spirál v používání nejen chodidla a dolní
končetiny ale i celého pohybového systému. Tím, že používáme naše tělo trochu
jinak, a často hodně jinak než k čemu bylo a je vystavěno a k čemu slouží jeho
konstrukční stavba.

Spiraldynamik ® – „inteligentní pohyb“ je terapeutický pohybový koncept.
Koncept Spiraldynamik ® se dívá na nohu a celé tělo s pohledu evoluce, z pohledu
jak tělo používáme a využíváme genialitu konstrukční stavby lidského těla. Které
jsou nadřazeny principy polarity, spirálního stočení, principy vzpřímení, klenby a
vlny. Tyto principy nejsou jiné, než ty které se vyskytují v přírodě kolem nás.
Dr.Larsen jeden ze zakladatelů konceptu Spiraldynamik ® řekl: „ Princip je perfektní
– lidé jsou na cestě hledání tohoto principu“ – v hledání pochopení toho čím nás
příroda obdarovala.

A tak díváme-li se na problematiku nohy a celé dolní končetiny, klademe si otázky:
Je to příčina a nebo důsledek?
Jak naše tělo používáme v dennodenních činnostech?
Je náš pohyb koordinovaný a nebo nekoordinovaný?
Je osa dolní končetiny korektní? Spirálně sešroubovaná ? Tak jak je to
naprogramováno již v kostěné stavbě?
Zůstává spirální sešroubování chodidla jak ve fázi odrazu tak dopadu?
Jak pracuje chodidlo v každé jednotlivé fázi kroku?
A můžeme si klást mnoho dalších a dalších otázek.
Známe-li :
– principy anatomické struktury lidského těla
– dynamiku pohybu – v archaickém pohybovém vzoru – v chůzi – který se line
celým našim tělem od palce u nohy až k hlavě a zpět od hlavy až k palci
– umíme-li posoudit koordinovaný a nekoordinovaný pohyb.
A v neposlední řadě umíme-li spolupracovat s naším klientem a naučit ho:
– jak může opět začít vnímat své tělo
– pochopit proudění pohybu v těle s jeho danými zákonitostmi
a podporovat ho v integraci naučeného v denních a pohybových činnostech
pak jsme našli cestu:
– k nápravě již vzniklých změn na úrovni kloubů , svalů a vazů
a to ve smyslu jak mobility a dynamiky tak i stability
– našli jsme cestu k nápravě obnovy špatných pohybových návyků / stereotypů
a tím ovlivnění správného zatěžování dolní končetiny a chodidla.
Ale najít cestu nepostačí, to co je důležité je to vše používat, pak máme velkou šanci
ke změně.
Pohybová aktivita kloubů , vazů a svalů dolní končetiny má mnoho dalších účinků a
to pro další systémy v našem těle:
– jako podpora žilního návratu a prokrvení dolních končetin – známe jako žilní
pumpu
– podpora lymfatického systému a samozřejmě systému nervového
– a samozřejmě i kvalitu a elasticitu kůže.
Jednotlivé odbornosti, které pracují s problematikou nohy jsou zavalovány klienty s
různými bolestmi a problémy.
Je velmi dobré a řekla bych že téměř nutností, aby byli vzájemně informováni o
svých léčebných přístupech a postupech, ale i o možnostech prevence.
Pak máme možnost poskytnout informaci našim klientům „ co mohou dělat“ kde mají
začít“ kam mohou jít“ již teď, když se poprvé objeví nějaký problém.
Tady vidím velkou roli v práci vás pedikérek a pedikérů (budoucích podologů),
protože vy často jako první vidíte začínající změny jako např. odchylování v
postavení a tvarů nohy či prstů, jako je halux valgus nebo kladívkové prsty, či otlaky
pod bříšky prstů z důvodů neaktivní klenby nohy. Ale i kvalitu kůže a prokrvení nohy.
A také jako první můžete vaše klienty na tyto změny upozornit a dát jim informaci
kde a na koho se obrátit.
A ne jinak je tomu ve všech dalších odbornostech.
Jeden z nelehkých úkolů nás všech, kteří pracujeme s lidským tělem, nezávisle na
tom na které úrovni, jako pedikéři, jako fyzioterapeuté či jako lékaři, je motivovat
naše klienty, aby převzali zodpovědnost za své tělo. Od nás dostávají mnoho
informací a doporučení a velkou podporu, ale jak s nimi zachází je pouze jen jejich
volba. A tuto volbu má každý z nás, jak používám své tělo, své nohy a zda mohu a
hlavně chci něco změnit ku prospěchu svého zdraví.

Vznik České podologické společnosti, ve které se setkává mnoho odborníků z
rozličných odborností, a jejichž cílem a objektem zájmu je noha, dává velký smysl a
zasluhuje velkou podporu.

Přeji vám všem mnoho nadšených spolupracujících kolegů, a mnoho nadšených
klientů, kteří již pochopili, že pro své zdraví musí i oni přiložit ruku k dílu 🙂
Budu se těšit na setkání s vámi při dalších zajímavých akcí pro krásu našich nohou 🙂