[2016] Přednáška : Spiraldynamik® a její využití v oblasti medicíny a v pohybu -Dr.med. Christian Larsen

Pozvánka na přednášku  Dr. med. Christian Larsena na téma:

Spiraldynamik® a její využití v oblasti medicíny a v pohybu

dne 23.září 2016 v 17 hod v Praze

Místo konání : Akademie Věd České republiky, sál č.206, 2.patro
Národní 3, Praha 1

Spiraldynamik® je inovativní koncept pohybu a terapie. Tým expertů různých profesí pracuje již 25 let na hledání a pochopení evolučního „stavebního plánu“ lidského pohybového systému. Nová poznání o konstrukčních principech nám dávají nový pohled na terapii a učení pohybu. Základním stavebním kamenem je dvojitá spirála – hellix a druhým je polarita. Jsou všude kolem nás, ale i v nás.

Koncept Spiraldynamik® nachází využití jak v oblasti medicíny, fyzioterapie i ergoterapie (MED), tak i v oblasti pohybových a sportovních aktivit MOVE (tanec, jóga, pilates a další sportovní odvětví, včetně vrcholového sportu a běhání). V současnosti v jeho rámci pracuje přes 400 odborníků, bylo vydáno 20 knih a získána mnohá ocenění ( http://www.spiraldynamik.com)

Spoluzakladatel Spiraldynamik® vám ve své přednášce umožní fascinující poznání a otevře vhled do  „Spiraldynamik“ a to především na základě těchto témat:

* Evoluční historie stavebního plánu člověka
* 3-D anatomie & biomechanika člověka
* MED: Klinické příklady se zaměřením na záda a nohu
* MED: Outcome měření v „Med Center“ v Curychu
* MOVE: Příklad využití v józe, při běhu a tréninku
* MED & MOVE: Praktické využití v běžném životě
* Spiraldynamik® v České republice: Perspektiva
* Otázky a odpovědi

Dr.med. Christian Larsen je proslulý svou schopností, vystihnout pomocí obrazotvorného jazyka podstatu komplexních témat jednoduše a srozumitelně.

Přednáška je v německém jazyce s profesionálním tlumočením do jazyka českého.

Závaznou rezervaci zasílejte  na adresu info@sdynamic.cz do 15.9.2016.

Vstupné na přednášku se platí předem po rezervaci, cena: 2.000,- Kč, studenti 800,-Kč.

Účet pro zaslání platby vstupného je 43-5673290287/0100, variabilní symbol obdržíte po rezervaci mailem.

Organizátor: Sdynamic s.r.o, Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČ:28956591, DIČ: CZ 28956591