[2017] Kurz Spiraldynamik® – Basic Med

„Kurz Spiraldynamik® – Basic Med“

  Kurz je plně obsazen. Pokud máte zájem o místo náhradníka nebo zařazení do seznamu na rok 2018 pošlete své kontaktní údaje na info@sdynamic.cz    

spirala-voda

3D anatomie a pohybová koordinace

Spiraldynamik®  – pohybový koncept, který se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu a jeho trojrozměrnou hybností
Spiraldynamik®  využívá  poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce k správnému vedení a učení pohybu – trojrozměrnému, dynamickému a systematickému (inovačních možnosti v uvědomění a vedení pohybu). 

Kurz je pořádný ve spolupráci se Spiraldynamik ® Akademie AG, Zürich, Švýcarsko
[box type=“info“ color=“black“ bg=“#e0E0E0″ font=“palatino“ fontsize=“14″ radius=“20″ border=“black“ float=“right“ head=“Základní informace ke kurzu“]

  • Termín:
   1. část   6.4. – 9.4.2017
   2.část   29.6. – 2.7.2017
   3.část   21.9. – 24.9.2017
   4.část   16.11. – 19.11.2017
  • Počet účastníků: min. 16/max. 24
  • Místo konání: Praha / Škola SPMP Modrý Klíč, Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12
  • Lektor: Lenka Kazmarová – učitel Spiraldynamik® 
  • Cena : 35 000,- Kč (při splátkové platbě 35 400,-) Platba 1/5 ceny  7 000,-Kč  při  zaslání závazné přihlášky/smlouvy . Platba jednorázově – 28 000,- Kč před začátkem 1.části  nebo platba ve 4 splátkách vždy před začátkem jednotlivé části kurzu 4 x 7 100,- Kč
   [/box]

Tento kurz je určen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře

Cíl:

 • Základní kurz Spiraldynamik® poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým terapeutickým dovednostem a vlastnímu vnímání anatomicky správného  pohybu.
 • Zahrnuje terapii, prevenci, trénink a integraci do denních činností.
 • Porozumění globálním souvislostem lidské pohybové koordinace.
 • Diagnóza pohledem: spirálně-dynamická analýza držení a pohybu.
 • Optimalizovat osobní vnímání, vedení a kvalitu pohybu a osobní kompetence.

Obsah kurzu:
Otevírání nových pohledů na tělesné pohybové chování lidského těla: učení souvislostí mezi anatomií a pohybovým potenciálem, mezi teorií a praxí:

 •  poznávání a integrace principů Spiraldynamik ® do pohybu
 •  vnímat 3d pohyb : princip polarity, osmičkové a vlnovité pohyby
 •  poznávat anatomické souvislosti od „hlavy k patě“
 •  jasné návody pro diagnózu pohledem
 •  spirálně-dynamické techniky přímo v práci s tělem
 •  vypracování profesní a terapeutické strategie

V průběhu kurzu je dáván důraz na vlastní uvědomění, užití a praktické cvičení se zřetelem na využítí ve vlastní praxi. S uvědoměním si trojrozměrné pohybové koordinace lidského těla jako dynamické pohybové jednotky.

Hlavní téma kurzu je rozděleno do 4.částí:
1.část : Principy Spiraldynamik ®, hlava, pánev, páteř, hrudník 37,5 vyučovacích jednotek á 45 min
2.část : Principy Spiraldynamik ®, kyčelní kloub, noha, dolní končetina 37,5 vyučovacích jednotek á 45 min
3.část: Principy Spiraldynamik ®, pletenec ramenní, ruka, horní končetina 37,5 vyučovacích jednotek á 45 min
4.část : Spiraldynamik ® , archaické pohybové vzory – celková pohybová koordinace 37,5 vyučovacích jednotek á 45 min
Celkový počet při absolvování všech 4.částí je 150 vyučovacích jednotek á 45 min. 

Metodika:
Hlavní téma: porozumění, procítění a používání naučeného ve vlastním těle a v praxi.
Struktura platná pro všechny jednotlivé části:

 • Úvod do tématu ( viz výše).
 •  3d anatomie.
 •  Dynamika kostí, kloubů a svalů; jejich funkce; spirální vedení; axiální svalový systém atd.
 • Pochopení anatomické struktury – její konstrukce.
 • Poznání a práce s impulsními centry ve vedení pohybu.
 • Vlastní uvědomění a vedení pohybu ve svém těle.
 • Těžištěm praktické části je trojrozměrnost a dynamika.
 • K pozitivním strukturálním změnám dochází pomocí konstruktivní mobility, stability a rovnováhy.
 •  Pohybová koordinace.
 •  Praktické dovednosti se zaměřují na mobilitu, stabilitu, rovnováhu a ekonomii v učení a ve  správně anatomicky vedeném pohybu. Od jednoduchých až po komplexní pohybové vzory.
 •  Pracuje se se zřetelem na terapii, trénink a využití v denních činnostech.
 • Práce s komplexním vedením pohybu – hledání a pochopením jeho jednoduchosti.
 • Archaické pohybové vzory  – jejich sladění a spojení.
 • Poznávání a demonstrace chybných pohybových stereotypů a jejích náprava; mnoho praktických cvičení; cvičení ve dvojicích a skupinách; vzájemná učení se vedení pohybu; demonstrace 3D anatomie na anatomickém modelu. – Pohybové sekvence jsou součástí každého jednotlivého dne kurzu. V úvodu každého dne nebo jako vyrovnání sedavé převážně teoretické práce, s cílenou integrací nově naučeného vedení pohybu.

Je doporučeno samostatné studium a používání naučeného. Samostatně experimentovat a integrovat nové poznatky do osobních a profesionálních činnosti. Jsou zadávány úkoly.

Doporučený časový rozsah: min. 2 hod týdně

Poznámka: výuka je denně od 10 do 18 hod( event.9 -17) (1 hod přestávka na oběd), hodinový plán lze dle potřeb a požadavku účastníků upravit tak, aby vždy poslední den jednotlivé části byl zkrácen, a hodiny přesunuty do prvních třech dnů jednotlivých částí kurzu, ale vždy tak aby byl splněn časový rozvrh tzn. v týdnu 37,5  výukových jednotek).

Terapeuticko – pedagogické vzdělávání 4 x4 dny – 37,5 vyučovacích jednotek (VJ) á 45 min

 • 8 VJ –  teorie – poznatky z anatomie, biomechaniky a fyziologie pohybu
 • 8.5  VJ – patologie, medicínská analýza pohybu, její interpretace a dokumentace
 • 12.5  VJ – stanovení strategie/ plánu ošetření a techniky tréninku/pohybového učení, příklady, praktické cvičení, vlastní zkušenosti
 • 3.5  VJ –  zprostředkování preventivních a medicínských možností
 • 3.5  VJ – aktivní pohybový trénink
 • 1.5  VJ – důkladná reflexe pro práci s klienty –  mezilidské vztahy v terapii a v učení pohybu

Celkový počet po absolvování všech 4.částí je 150 vyučovacích jednotek á 45 min.

 Potvrzení o účasti – vydává organizátor po každé jednotlivé části kurzu ( ke každé jednotlivé části je žádáno o souhlasné stanovisko profesní organizace UNIFY ČR pro přidělení kreditů)

Po absolvování všech 4.částí obdrží účastník osvědčení od Akademie Spiraldynamik ® – „ Spiraldynamik ®  Basic Certificate“ 

Odhlášení z kurzu viz. smlouva o organizaci kurzu a podmínkách účasti na vzdělávací akci, kterou obdrží každý zájemce po zaslání přihlášky na kurz.

Organizátor: Sdynamic s.r.o, Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČ:28956591, DIČ: CZ 28956591

REGISTRACE :

We're sorry, but all ticket sales have ended.