[2017] Kurz Spiraldynamik® Intermediate

Kurz:  Spiraldynamik ® Intermediate

Terapie a učení pohybu
Koncept Spiraldynamik ® představuje především učení pohybu. Stupeň Spiraldynamik ® Intermediate  prohlubuje kompetence v terapii a v učení pohybu. Výchází se ze znalostí ze základního kurzu Spiraldynamik ® Basic, které se prohlubují. Je to druhý stupeň ve vzdělávacím konceptu Spiraldynamik ®.

Kurz je pořádaný ve spolupráci s Akademii Spiraldynamik ® , Zürich, Švýcarsko

images

  [box type=“info“ color=“black“ bg=“#e0E0E0″ font=“palatino“ fontsize=“14″ radius=“20″ border=“black“ float=“right“ head=“Základní informace ke kurzu“]

  • Termín: 19.-23.4.2017
  • Počet účastníků: min. 8 /max. 12
  • Místo konání: Pulse fitness, Hodějovského 541 ,Benešov u Prahy 256 01
  • Lektorka: Lenka Kazmarová – učitelka Spiraldynamik ®
  • Předpoklad pro účast: absolvování základního kurzu Spiraldynamik® Basic

Cena kurzu:18.000,- Kč
[/box]

Obsah:

 1. Prohloubení znalostí z kurzu Spiraldynamik ®  Basic: principy: polarita, spirální princip, princip vzpřímení, vlny, klenby.
 2. Praktický trénink – intenzivní a precizní práce s vedením a učením trojrozměrného pohybu a jeho uvědomění.
 3. Terapeutické vedení – strategie a vedení v učení pohybu.
 4.  Aspekty 3D pohybu – ujasnění, pochopení, prohloubení.
 5. Pedagogické aspekty v učení pohyb.
 6. Prohloubení vnímání pohybu ve svém vlastním těle.

Metodika:

Intenzivní práce ve skupině, ve dvojicích, ale i individuální práce se svým tělem v uvědomování si ve vedení a učení pohybu. Obsah výuky obsahuje různé formy teoretického i praktického učení pohybu ( nové formy v učení pohybu). Každodenní aktivní cvičení rozvijí osobní pohybový potenciál každého účastníka a ukazuje možnosti použitelnosti tohoto učení pohybu v různých pohybových a sportovních aktivitách.

Přehled:

vyučovací jednotky á 45 min, celkový počet 47
4 vyučovací jednotky –  teoretické znalosti /anatomie, biomechanika, filosofie pohybu.
6 vyučovacích jednotek – patologie – analýza pohybu, interpretace diagnóz, dokumentace
14 vyučovacích jednotek – učení manuálních technik, učení pohybu, praktická cvičení
14 vyučovacích jednotek – terapie se zřetelem na Spiraldynamik ®
6 vyučovacích jednotek – interdisciplinární pohybový trénink
2 vyučovací jednotky – reflexe vlastní práce a zpětné vazby

Diplom:

Potvrzení o účasti vydává organizátor. K tomuto kurzu je žádáno o vystavení souhlasného stanoviska profesní organizací UNIFY ČR k přidělení kreditů.

Účastník obdrží certifikát Spiraldynamik ® Akademie : „Spiraldynamik ® Intermediate Certificate“

Diplom opravňuje:

 • Integrovat naučené znalosti do osobních a profesních činností
 • Účast na dalších vzdělávacích akcích Spiraldynamik®
 • Je předpokladem  pro další vzdělávání v konceptu Spiraldynamik® (Odborná didaktika, Advanced)

 Diplom neopravňuje:

 • používat ochrannou známku a logo Spiraldynamik®
 • reprezentovat Spiraldynamik® ve formě přednášek, kurzů apod.
 • vystavovat certifikáty v souvislosti se Spiraldynamik ®

Každý účastník po zaslání přihlášky obdrží smlouvu se všemi podmínkami a informacemi týkající se kurzu.

Organizátor: Sdynamic s.r.o, Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČ:28956591, DIČ: CZ 28956591

Registrace :