[2017] Spiraldynamik ® Intermediate Specific – Yoga

[2017] Spiraldynamik ® Intermediate Specific – Yoga

Kurz plně obsazen!!

Kreativní a intenzivní začlenění a použití pohybových principů Spiraldynamik ® v tématicky specifické oblasti jógy.

2201702

[box type=“info“ color=“black“ bg=“#e0E0E0″ font=“palatino“ fontsize=“14″ radius=“20″ border=“black“ float=“right“ head=“Základní informace ke kurzu“]

 • Termín: 7.- 11.6.2017 ( středa 10 – 18 hod, čtvrtek  9 – 17 hod, pátek  9 – 17 hod, sobota 9 – 17 hod, neděle 9 – 17 hod )
 • Počet účastníků: max.16
 • Místo konání: Škola SPMP Modrý Klíč, Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12
 • Lektorka: Ekkehard Hager, Dozent Spiraldynamik ® , Rakousko
 • Předpoklad pro účast : absolvování základního kurzu Spiraldynamik® Basic

                Cena kurzu: 22.500,- Kč 

            [/box]

Cíl

Integrace získaných kompetencí Spiraldynamik ® do jógy. Nové poznatky a prohloubení, získání větší jistoty v teorii i praxi. Rozšíření metodicko-didaktických dovednosti v jógové praxi a učení.

Obsah kurzu

 • Integrace základních anatomicky funkčních znalostí do jógy
 • Rozpoznávání třídimenzionální pohybové kvality
 • Implementace Spiraldynamik ®  do jednotlivých asan (držení těla v józe)
 • Demonstrace metodicko-didaktického přístupu v józe a výuce jógy
 • Vlastní rozvoj kvality pohybu v asanách z  pohledu Spiraldynamik ®
 • Integrace získaných dovedností ve vlastním pohybovém repertoáru a ve výuce jógy

Metodika

Odborně specifická oblast nám dovolí intenzivní práci na dané téma. Kurz je interaktivní, v průběhu výuky budou střídány různé vyučovací a učební formy. Propracování a prohloubení teorie i praxe. Jednotlivé asany a celý průběh pohybu budeme optimalizovat dle poznatků ze Spiraldynamik ®. V malé skupině je možný přímý a individuální feedback od lektora.

Kurz je přednášen v německém jazyce s profesionálním tlumočením do českého jazyka: Mgr. Jaroslava Aranka Černohlávková

Kurz Spiraldynamik ® Intermediate Specific je další stupeň vzdělávání ve Spiraldynamik®. Každý absolvent kurzu obdrží Certifikát Intermediate Specific vydaný Akademií Spiraldynamik ®.

Informace k systému vzdělávání ve Spiraldynamik ® : www.spiraldynamik.com www.spiraldynamik.cz

Upozornění :

Adekvátní pojištění pro případ úrazu nebo krádeže je záležitostí každého účastníka kurzu. Změna programu ve smyslu přeložení nebo posunutí je v kompetenci organizátora. Spiraldynamik ® je mezinárodně registrovaná a chráněná známka. www.spiraldynamik.com

Registrace na tento kurz je ukončena.