[2019] Kurz Spiraldynamik® Basic Move

Základní kurz –  Spiraldynamik® Basic Move

Spiraldynamik® je inovativní koncept pohybu a terapie.

Hlavním cílem Spiraldnamik ® je:

 • umožnit a dát člověku možnost, ale i schopnost změnit svoje pohybové chování
 • podpořit a zlepšit kvalitu pohybu
 • poznat a využít svůj pohybový potenciál.

Spiraldynamik® intelligent movement

Inteligentní pohyb se vyvíjel po mnoho milionů let a je dán konstrukcí lidského těla.

3D anatomie a pohybová koordinace

Spiraldynamik® využívá poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a přírodních principů, které se během evoluce přizpůsobovali napřímení člověka a jeho pohybu.

Stavební plán lidského pohybového ústrojí a jeho pochopení nám dává nové možnosti v  učení pohybu.

3D pohybová mnohočetnost.

Fyziopedagogika

Učení pohybu od uvědomování a vnímaní svého těla, přes mobilitu stabilitu a sílu až k integraci „nově naučeného“ do každodenních a pohybových činností.

Poznání svého pohybového potenciálů a jeho využití.

Kurz je pořádný ve spolupráci se Spiraldynamik ® Akademie AG, Zürich, Švýcarsko

Místo konání: Praha / Škola SPMP Modrý Klíč, Smolkova 4, 142 00 Praha 12

Termín:

 • 1.část   28.-31.3.2019
 • 2.část   27.-30.6.2019
 • 3.část   19.-22.9.2019
 • 4.část    21.-24.11.2019

Školitel: Lenka Kazmarová – učitel Spiraldynamik®

DiS. Lenka Jirásková  – asistentka (v učitelském výcviku Spiraldynamik®)

Počet účastníků: min.16 – max. 24

Cena kurzu: 36 000,- Kč (při splátkové platbě 36 500,-) / 1450,- EUR ( při splátkové platbě 1500,-EUR )

Platba 1/5 ceny 7.800,-Kč / 350,- EUR při zaslání závazné přihlášky

Platba jednorázově – 28.200,- Kč / 1100,- EUR před začátkem 1.části

Platba ve 4 splátkách vždy před začátkem jednotlivé části kurzu 4 x 7.175,- Kč / 4x 287,50 EUR

Tento kurz je určen pro pedagogy, učitelé pohybu a trenéry.

1. Cíl kurzu

Základní kurz Spiraldynamik® poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým dovednostem v učení pohybu a vlastnímu vnímání anatomicky správného pohybu. Zahrnuje učení pohybu, prevenci, trénink a integraci do denních činností.

 • porozumění globálním souvislostem lidské pohybové koordinace.
 • diagnóza pohledem: spirálnědynamická analýza ve statice a dynamice.
 • optimalizovat osobní vnímání, vedení a kvalitu pohybu a osobní kompetence.
 • uvědomění si trojrozměrné pohybové koordinace lidského těla jako trojrozměrné dynamické pohybové jednotky.

2. Obsah kurzu

Otevírání nových pohledů na tělesné pohybové chování lidského těla: učení souvislostí mezi anatomií a pohybovým potenciálem, mezi teorií a praxí:

 •  poznávání a integrace principů Spiraldynamik ® do pohybu
 •  vnímání 3d pohybu: princip polarity, osmičkové a vlnovité pohyby
 •  poznávání anatomických a pohybových souvislostí od „hlavy k patě“
 • jasné návody pro diagnózu pohledem ve statice a dynamice
 • hands on – využití spirálnědynamických principů přímo v práci s tělem
 • vypracování profesní a strategie pro učení pohybu

V průběhu kurzu je dáván důraz na vlastní uvědomění, aktivní využití v práci s vlastním tělem. Skrze toto uvědomování a získání vlastních zkušeností přenos do vlastní praxe – s klientem nebo skupinou.

3.Hlavní témata

Kurz je rozdělen do 4.částí – modulů:

1.část: principy Spiraldynamik ®

centrální koordinační jednotka trup /hlava, pánev, páteř, hrudník/

37,5 vyučovacích jednotek á 45 min

2.část: principy Spiraldynamik ®

kordinační jednotky: kyčelní kloub, noha, dolní končetina

37,5 vyučovacích jednotek á 45 min

3.část: principy Spiraldynamik ®

koordinační jednotky: pletenec ramenní, ruka, horní končetina

37,5 vyučovacích jednotek á 45 min

4.část: Spiraldynamik ® – archaické pohybové vzory – celková pohybová koordinace

od hlavy až k patě

opakování témat předešlých částí

závěrečné hodnocení

37,5 vyučovacích jednotek á 45 min

Celkový počet při absolvování všech 4.částí je 150 vyučovacích jednotek á 45 min.

4. Metodika

Hlavní téma: porozumění, procítění a používání naučeného ve vlastním těle a v praxi.
Struktura platná pro každý daný modul:

 • úvod do tématu (viz výše)
 • 3D anatomie
 • dynamika kostí, kloubů a svalů; jejich funkce; spirální vedení; axiální svalový systém atd.; pochopení anatomické struktury – její konstrukce
 • poznání a práce s impulzními centry ve vedení a učení pohybu
 • vlastní uvědomění a vedení pohybu ve svém těle
 • těžištěm praktické části je trojrozměrnost a dynamika
 • pohybová koordinace
 • praktické dovednosti se zaměřují na mobilitu, stabilitu, rovnováhu
 • fyziopedagogika – učení se jak učit pohyb; od jednoduchých až po komplexní pohybové vzorce
 • pracuje se se zřetelem na učení pohybu a využití v každodenních činnostech
 • archaické pohybové vzorce – jejich využití v diagnostice a učení pohybu
 • zhodnocení pohledem – ve statice i dynamice
 • praktická cvičení; cvičení ve dvojicích a skupinách; vzájemná učení se vedení pohybu; demonstrace 3D anatomie na anatomickém modelu
 • pohybové sekvence jsou součástí každého modulu; v úvodu každého dne nebo v jeho průběhu pro integrování naučeného do vlastního pohybu;
 • integrace do dennodenních činností, pohybových aktivit, sportu

Každý účastník obdrží v úvodu kurzu skripta Spiraldynamik® Basic MED/MOVE

5.Samostudium

Je doporučováno:

 • prohloubení znalostí ve 3D anatomii
 • používat nové poznatky ve vlastní praxi – učení pohybu
 • samostatně bádat a prohlubovat nabyté vědomosti
 • integrovat nové poznatky do vlastních osobních činností
 • vlastní sebehodnocení dovedností získaných ve výuce
 • doporučený časový rozsah: min. 2 hod týdně

6.Vyučovací jednotky

4 moduly – každý modul je v délce 4 dnů a obsahuje 37,5 vyučovacích jednotek (VJ) á 45 min
8 VJ –  teorie – poznatky z anatomie, biomechaniky a fyziologie pohybu
8.5 VJ – patologie, analýza pohybu, její interpretace a dokumentace
12.5  VJ – stanovení strategie pro učení pohybu pohybového učení, příklady, praktické cvičení, vlastní zkušenosti
3.5   VJ –  zprostředkování preventivních možností
3.5   VJ – aktivní pohybový trénink
1.5   VJ – důkladná reflexe pro práci s klienty –  mezilidské vztahy v učení pohybu

Celkový počet po absolvování všech 4.částí je 150 vyučovacích jednotek á 45 min.
Poznámka: výuka je denně od 10 do 18 hod (event.9 -17hod) (přestávka na oběd je 1 hodinu)

7.Potvrzení o účasti

vydává organizátor kurzu v České republice po každé jednotlivé části kurzu.

Po absolvování všech 4.částí obdrží účastník osvědčení od Akademie Spiraldynamik ® –
„ Spiraldynamik ®  Basic Certificate“.

Tento kurz není akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

8. Odhlášení z kurzu

viz. smlouva o organizaci kurzu a podmínkách účasti na vzdělávací akci, kterou obdrží každý zájemce po zaslání přihlášky na tento kurz.

Doporučujeme :

http://shop.sdynamic.cz/knihy/spiraldynamik–christian-larsen–bea-miescher-bez-bolesti-v-pohybu/

ostatní zajímavá literatura  http://shop.sdynamic.cz/knihy/

anatomické modely ke kurzu http://shop.sdynamic.cz/anatomicke-modely-erler-zimmer/

míče Sball http://shop.sdynamic.cz/sball-therapy/

Organizátor:

Sdynamic s.r.o, Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČ:28956591, DIČ: CZ 28956591

Registrace : 

Po dokončení registrace Vám bude poslán potvrzovací email do 24hod. Smlouva ke kurzu a pokyny k platbě budou odesílány poštou.