[2019] Spiraldynamik ® Intermediate I. Fyziopedagogika

Spiraldynamik ® Intermediate I. Fyziopedagogika

Prohloubení, upřesnění a rozšíření dovedností a znalostí Spiraldynamik®.

Termín: 10.-14.4.2019

Počet účastníků: min. 8 /max. 12

Místo konání: Praha / Škola SPMP Modrý Klíč, Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12

Lektorka: Lenka Kazmarová – učitelka Spiraldynamik ®

Cena kurzu:19.000,- Kč

Cíl

Výukové strategie pro učení pohybu, utváření precizních, kreativních a trvalých terapeutických a pohybově-pedagogických procesů.

Obsah kurzu

– Učení pohybu: porozumět a využívat výukové modely, strategie učení a metodicko-didaktické strategie
– Aplikace principů Spiraldynamik® : se zaměřením na časový aspekt pohybu a princip vlny
– Pedagogické začlenění: učení pohybu na základě individuálních pohybových deficitů
-Terapeutické začlenění: nové strategie, jejich použití a přizpůsobení pro úspěšné učení pohybu a terapii
-Tréninkové techniky: situativně a individuálně navést a objasnit 3D vedení pohybu; umět definovat obraz pohybu, navést pohyb od procítění a uvědomění až k jeho aktivnímu provedení
– Osobní vývoj: poznání vlastního pohybového potenciálu a jeho deficitu; zacílení na práci s vlastním tělem, učení se pohybu a integrace naučeného do různých pohybových sequencí

Metodika

Obsahy výuky jsou předávány v různých výukových a učebních formách; jsou prohlubovány a zakotveny jak do teorie tak praktického procvičování.

Pohybově pedagogické a terapeutické sekvence poskytnou příležitost nově získané poznatky procvičit, zdokonalit, prohloubit a integrovat v souvislosti s vlastní odborností.

Zařazení pohybových hodin slouží k osobnímu pohybovému rozvoji a ukazují mnohočetné možnosti využití konceptu.

Malá skupina umožňuje přímou a individuální zpětnou vazbu od učitele.

Předpoklady

Ukončený kurz Spiraldynamik® stupeň Basic Med nebo Move

Certifikace kurzu

Terapeuticko-pedagogické doškolování a další vzdělávání; 5 dní s minimálně 47 vyučovacími jednotkami (VJ) à 45 minut:
4 VJ    Teoretické  znalosti anatomie, biomechaniky a fyziologie pohybu
7 VJ    Patologie medicínské analýzy pohybu, interpretace zjištění a dokumentace zjištění
14 VJ   Školení technik, trénink, praktická cvičení a vlastní zkušenosti
14 VJ   Terapie z pohledu Spiraldynamik®
6 VJ   Interdisciplinární tréning pohybu
2 VJ   Reflexe vlastní práce a diskuze

Doporučujeme : 

http://shop.sdynamic.cz/knihy/spiraldynamik–christian-larsen–bea-miescher-bez-bolesti-v-pohybu/

Všeobecné informace

Přiměřené pojistné krytí (nehoda, odcizení) je na zodpovědností každého účastníka kurzu. Změna programu a posunutí termínu kurzu je vyhrazeno organizátorovi Sdynamic.s.r.o.

Spiraldynamik® je mezinárodně registrovaná a chráněná značka. www.spiraldynamik.com

Kurz je pořádaný ve spolupráci s Akademii Spiraldynamik ® , Zürich, Švýcarsko

Organizátor:
Sdynamic s.r.o, Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČ:28956591, DIČ: CZ 28956591

Registrace :