[2019] Spiraldynamik® Intermediate Specific – Yoga

!!!!!!!NOVÝ TERMÍN!!!!!!!!!!!

 [2019] Spiraldynamik® Intermediate Specific – Yoga

Kreativní a intenzivní začlenění a použití pohybových principů Spiraldynamik® v tématicky specifické oblasti jógy.

Lektor: Ekkehard Hager, Dozent Spiraldynamik® , Rakousko

Termín:  6. – 10.11.2019

středa: 10 – 18 hod, čtvrtek:   9 – 17 hod, pátek:     9 – 17 hod, sobota:   9 – 17 hod, neděle:   9 – 17 hod

Místo konání: Praha / Škola SPMP Modrý Klíč, Smolkova 4, 142 00 Praha 12

Cena kurzu: 23.500,- Kč

Max.počet účastníků: 16

Kurz je přednášen v německém jazyce s profesionálním tlumočením do českého jazyka.

Cíl

Integrace získaných znalostí Spiraldynamik® do jógy. Nové poznatky, prohloubení a získání větší jistoty v teorii i v praxi. Rozšíření metodicko-didaktických dovednosti v jógové praxi a učení.

Obsah kurzu

Integrace základních anatomicky funkčních znalostí do jógy
Rozpoznávání třídimenzionální kvality pohybu
Implementace Spiraldynamik®  do jednotlivých asan (držení těla v józe)
Demonstrace metodicko-didaktického přístupu v józe a výuce jógy
Vlastní rozvoj kvality pohybu v asanách z  pohledu Spiraldynamik®
Integrace získaných dovedností ve vlastním pohybovém repertoáru a ve výuce jógy

Metodika

Odborně specifická oblast nám dovolí intenzivní práci na dané téma. Kurz je interaktivní, v průběhu výuky jsou měněny různé vyučovací a učební formy. Propracování a prohloubení teorie i praxe. Jednotlivé asany a celý průběh pohybu je optimalizován dle poznatků ze Spiraldynamik®. V malé skupině je možný přímý a individuální feedback od lektora.

Terapeuticko-pedagogické doškolování a další vzdělávání; 5 dní s minimálně 47 vyučovacími jednotkami (VJ) à 45 minut:
26 VJ  Pohybový trénink zaměřený na jógu s aspekty Spiraldynamik®
10 VJ Anatomie, systematika a analýza pohybu
9 VJ Metodika a Didaktika, Reflexe vlastní práce: vědomě integrovat do učení 3-D průběh pohybu
2 VJ Supervize

Předpoklady

Podmínkou účasti je absolvování kurzu Spiraldynamik Basic.

Doporučujeme :

http://shop.sdynamic.cz/knihy/medical-yoga-christian-larsen–christiane-wolff–eva-hager-forstenlechner/

Na podzim 2018 bude vycházet kniha Medical yoga II.

Upozornění

Adekvátní pojištění pro případ úrazu nebo krádeže je záležitostí každého účastníka kurzu. Změna programu ve smyslu přeložení nebo posunutí je v kompetenci organizátora. Spiraldynamik® je mezinárodně registrovaná a chráněná známka. www.spiraldynamik.com

Kurzu Spiraldynamik ® Intermediate Specific je další stupeň vzdělávání ve Spiraldynamik®. Každý absolvent kurzu obdrží Certifikát Intermediate Specific vydaný Akademií Spiraldynamik ®.

Informace k systému vzdělávání ve Spiraldynamik ® :   http://www.spiraldynamik.com   http://www.spiraldynamik.cz

Organizátor:
Sdynamic s.r.o, Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČ:28956591, DIČ: CZ 28956591

Registrace: