[2021] Spiraldynamik ® Intermediate Specific – 3D trénink

Změna termínu !!!

Kurz Spiraldynamik ® Intermediate Specific – 3D trénink  

Základní informace ke kurzu :

 • Termín: 29.4 – 2.5.2021
 • Počet účastníků: min. 12 /max. 16
 • Místo konání : bude upřesněno
 • Lektor: Oliver Hartelt, Dozent Spiraldynamik®
 • Cena : 20.000,- Kč

Kurz je určen pro absolventy Spiraldynamik ® Basic

Cíl:

Stěžejním tématem tohoto čtyřdenního intenzivního kurzu je aplikace pohybových principů Spiraldynamik ® do tréninku. Analýza chůze. Tento kurz je současně příprava pro kurz Advanced.

Obsah:

 1. důraz je kladen na analýzu chůze a dynamické testy
 2.  silový trénink, ale i trénink pohyblivosti a sensomotoriky
 3. koncentrace na kvalitativní aspekty inteligentního tréninku
 4. integrace anatomicky funkčních základů  Spiraldynamik ® do 3D tréninku
 5. ukázky realizace procesu Spiraldynamik ®  v tréninkových formách běhu
 6. propracování metodicko – didaktických postupů
 7. prohloubení s propracování vlastních pohybových kompetencí, integrace získaných dovedností do vlastního pohybového repertoáru a do profesionální práce

Metodika:

Intenzivní práce na téma 3D pohyb – 3D trénink. Analýza pohybu – rychlá diagnóza pohledem. Rozmanité formy učení budou propracovány jak teoreticky tak prakticky, jak do hloubky tak do preciznosti, v navedení a učení pohybu. Jednotlivé cviky, ale i celý tréninkový proces jsou optimalizovány podle principů Spiraldynamik ®.

Učební plán :

terapeuticko pedagogické vzdělávání
-19 hodin  pohybový trénink podle spirálnědynamických principů
-10 hodin anatomie, systematiky a pohybové analýzy
-6 hodin metodiky a didaktiky, reflexe vlastní práce
-2,5 hodin supervize

Příprava:

Doporučuje se zopakovat a prohlubovat obsahy kurzů Spiraldynamik ® Basic a Intermediate, z kterých v tomto kurzu vycházíme a prohlubujeme.

Kurz je přednášen v německém jazyce s profesionálním překladem do jazyka českého.

Organizátor: Sdynamic s.r.o, Žabovřesky 59, 256 01 Chlístov IČ:28956591 DIČ: CZ28956591

Registrace :

Details Price Qty
Kurzovnéshow details + Kč20,000.00 (CZK)   Sold Out