[2021] Spiraldynamik® Lehrgang Intermediate Specific | 3D-práce s tělem

Kreativní a intenzivní použití principů pohybů Spiraldynamik® v práci s tělem. „Masáž pohybem – pohybová masáž“

Další informace ke stupni Intermediate Specific naleznete zde https://www.spiraldynamik.cz/wp-content/uploads/specific.pdf

Předpoklad: Ukončený kurz Spiraldynamik® Basic Med nebo Move

Termín: 29. 9.-3.10. 2021

Časový plán: Středa – sobota: 10 – 17 hod (oběd 13-14hod),                       Neděle: 9 – 16 hod (oběd 12-13hod)

Počet účastníků:min. 10, max. 16

Místo konání: Benešov u Prahy

Lektor: Willi Schneider,Dozent der Spiraldynamik®

Kurz je přednášen v německém jazyce s profesionálním tlumočením do jazyka českého.

Cena : 24.500,- Kč / 990 EUR

Cíl

  • Propojení a kombinace 56 technik hmatů s individuálním plánem ošetření.
  • Nové spektrum 3D práce s tělem od „příjemného ošetření“ k terapii různých obrazu onemocnění
  • Techniky ošetření Spiraldynamik®, hluboká práce s fasciemi, masážní hmaty vytvářejí dohromady jedinečný terapeutický přístup.
  • 3D práce s tělem je na rozhraní mezi vedením pohybu a učením pohybu!

Obsah

  • Prohloubení již naučených technik „Spiraldynamik“ pro ošetření prostřednictvím vědomě řízeného pohybu
  • Osvojení technik pro práci s fasciemi
  • Nácvik empatických dovedností
  • Učení koordinace pohybu prostřednictvím cíleně vedeného odporu
  • Rozpoznání patomechanismů

Metodika

Každý učební krok je pečlivě demonstrován,naveden a odůvodněn. Praxe je vedena ve dvou skupinách, výměna pasivních a aktivních rolí. V malých skupinách je možná optimální supervize. Po každém výukovém bloku se koná kolečko zpětné vazby. Ošetření se vede na lehátku, anebo na podložce na zemi.

Kritéria

Terapeuticko pedagogické vzdělávání a doškolování / 5 dní / 47 vyučovacích jednotek á 45 min (VJ)
25 VJ Pohybový trénink podle zaměření kurzu a podle aspektů Spiraldynamik® 
9 VJ Anatomie, systematika a analýza pohybu
9 VJ Metodika a didaktika, reflexe vlastní práce; vědomé integrování 3D průběhu pohybu do jeho učení
4 VJ Supervise

Všeobecné informace

Odpovídající pojištění (úraz/odcizení) je věcí účastníka kurzu.

Je vyhrazena změna programu, přemístění a posunutí kurzu.

Spiraldynamik® je mezinárodní registrovaná ochranná známka.

Přihlášení:

Details Price Qty
Kurzovnéshow details + Kč24,500.00 (CZK)   Goes On Sale
1.1.2021