[2022] Spiraldynamik® Intermediate Specific | Terapie

Předpoklady : ukončený kurz Spiraldynamik® Basic

Termín: 20.-24. 6. 2022

Místo konání : Praha

Lektor : Christian Heel, Expert der Spiraldynamik ®

Cena kurzu : 24.500,- Kč

V centru tohoto týdne stojí kreativní a intenzivní aplikace principů Spiraldynamik® v tématicky specifické oblasti využití.

Další informace ke stupni Intermediate Specific naleznete zde https://www.spiraldynamik.cz/wp-content/uploads/specific.pdf

Obsah

 • Patomechanika a funkční příčiny klinických diagnóz
 • Od analýzy pohybu ke strategii terapie 
 • Násobilka 3D práce s vazivovou tkání
 • 3D terapie bolesti: mobilizační techniky, řešení napětí a bolestí
 • 3D vedení pohybu: učení vnímání a učení pohybu
 • Mobilizační techniky pro SI skl.
 • Transfer do denních pohybových činností

Cíl

 • naučíte se možnosti použití a strategie Spiraldynamik® terapie u akutních obrazů nemocí
 • naučíte se základy Spiraldynamik® terapie  s těžištěm na mobilizaci vazivové tkáně / práce s fasciemi jako hands on metoda na rozhraní terapie a učení pohybu
 • naučíte se základy Spiraldynamik® terapie s těžištěm na mobilizaci nervů ve vlastním funkčním cvičení
 • naučíte se základy Spiraldynamik® terapie bolesti
 • dozvíte se, jak se ovlivní posturální vzorec napětí ve statice a v dynamice
 • naučíte se ošetřit asymetrické napětí v pánvi
 • naučíte se porozumět souvislostem posturálních dysfunkcí a symptomům pohybového systému

Metodika

Odborně specifický fokus umožňuje intenzivní práci na téma.Obsahy učení budou pevně a do hloubky propracovány ve střídání různých forem výuky a učení jak v teorii, tak praxi.Jednotlivá cvičení a celé tréninkové jednotky budou optimalizovány podle principů Spiraldynamik®. Malá velikost skupiny umožňuje přímou a individuální zpětnou vazbu od vyučujícího.

Terapeuticko-pedagogické další vzdělávání 5 dní, 47 vyučovacích jednotek (VJ) à 45 minut: 

 • 25 VJ pohybový trénink podle zaměření kurzu z pohledu Spiraldynamik® 
 • 9 VJ anatomie, systematika a pohybová analýza
 • 9 VJ metodika a didaktika, reflexe vlastní práce: vědomé integrování 3-rozměrného průběhu pohybu ve výuce
 • 4 VJ supervize

Všeobecné informace

Odpovídající pojištění (úraz/odcizení) je věcí účastníka kurzu.

Je vyhrazena změna programu, přemístění a posunutí kurzu.

Spiraldynamik® je mezinárodní registrovaná ochranná známka.

Kurz je přednášen v českém jazyce s profesionálním tlumočením

Registrace: přeběžné přihlášky zasílejte na email lj@sdynamic.cz