[2018] Fyziopedagogika – Spiraldynamik® recept na úspěch

[2018] Fyziopedagogika – Spiraldynamik® recept na úspěch

Víkend plný experimentování, cvičení a výměny zkušeností, rozvíjení myšlenek a nápadů, získání jistoty. Podívat se z jiného úhlu pohledu na již „známé a používané“.

 

Základní informace ke kurzu

  • Termín: 29.-30.9. 2018
  • Počet účastníků: min. 16/max.24
  • Místo konání: Škola SPMP Modrý Klíč, Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12
  • Lektorky: Maja Christen, Expertin Spiraldnamik ®  , Lenka Kazmarová, Dozentin Spiraldynamik ®
  • Předpoklad pro účast: absolvování základního kurzu Spiraldynamik® Basic

                Cena kurzu: 6.700,- Kč

Tělesná téma:

Trup / hrudník a horní končetiny.

Cíle učení:

Na základě analýzy pohybu můžeme cíleně rozvíjet terapeutické nebo pohybově pedagogické strategie. Máme k dispozici široký a rozmanitý repertoár cviků. Jak můžeme tyto cviky chytře a stručně zprostředkovat.

Učební obsah :

·         Spiraldynamik – plán učení pohybu.
·         Příčiny, symptomy a souvislosti u jednotlivých dyskoordinací / obrazech nemocí.
·         Manuální a verbální učení pohybu – umět toto individuálně a situativně přizpůsobit – načasování, rytmus, kvalita úchopu a to vše v
souladu s verbálním naváděním. (Dělají ruce to co říkají ústa? Říkají ústa to co vykonávají ruce?)
·         Komunikační dovednosti s důrazem na „jazyk“/řeč

Společenská forma:

společná práce celé skupiny, práce ve čtyřech skupinách

Metodika:

·         Stěžejní bude sestavení Spiraldynamik – učebního plánu /12 kroků pro učení pohybu/.
·         Definování tělesných témat, které poslouží účastníkům jako úkoly, např.:
o   nestabilní lumbosakrální přechod
o   nepohyblivá hrudní páteř/hrudník
o   přetížený C-Th přechod
o   protrahovaná ramena
o   decentrovaná hlavice humeru
o   tenisový loket a pod.

Témata budou a mohou být pozměněna a definována samotnými účastníky.

Práce ve čtyřech skupinách: každá skupina dostane některé tělesné téma a vypracuje strategii. Každý účastník ve skupině připraví cvik k následujícím tématům:

1.    navedení pohybu (Hands-on) a základní cvik
2.    mobilizační cvičení – takové, které může cvičit klient sám doma
3.    silový trénink (koncentricky a excentricky) – takový cvik, který může cvičit klient sám doma
4.    integrace do denních činností – aby se s tím pacient uměl sám vypořádat.

Demonstrace cviků před skupinou. Hodnocení cviků skupinou. Výběr nejlepších cviků na daná témata.

Pomůcky: pohodlné oblečení, velký ručník, TheraBand, sada míčů Sball, psací potřeby.

Kurz je přednášen v NJ. Tlumočení do českého jazyka: Mgr. Jaroslava Aranka Černohlávková

Organizátor: Sdynamic s.r.o, Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČ:28956591, DIČ: CZ 28956591

Registrace :