[2020] Spiraldynamik ® Oborová didaktika 1

Oborová didaktika 1 – zprostředkovatelské know-how pro fyziopedagogy Spiraldynamik®.

Zprostředkovatelské kompetence jsou klíčovými kompetencemi k tomu, aby bylo možné cíleně a vhodným způsobem aplikovat již získané a používané znalosti a dovednosti Spiraldynamik® ve své vlastní profesi.
Oborová didaktika 1 vám nabízí užitečné nástroje v mezioborové praxi; vyzkoušet nové způsoby zprostředkování; naučit se ptát a odpovídat; rozvíjet osvědčené a již testované; shromažďovat a vyměňovat si zkušenosti s cílem rozšířit svůj osobní rozsah profesních aktivit.

Oborová didaktika 1 je součástí procesu vzdělání stupně Spiraldynamik® Intermediate.

Podmínkou je absolvování kurzu Spiraldynamik® Basic MED nebo MOVE.

Termín: 9.-11.10.2020

Místo konání: Škola SPMP Modrý klíč, Smolkova 2, Praha 12 – Libuš

Počet účastníků: max.16

Lektorky : Maja Christen, Expertin Spiraldynamik ® , Lenka Kazmarová ,Expertin Spiraldynamik®

Cena kurzu : 11.000,- Kč / 450 EUR

Obsah kurzu

Metodicky-didaktické základy a praktické procvičování Spiraldynamik® v následujících tématech:

  • Význam zprostředkovatelské kompetence
  • Vedoucí postavení situačních znalostí a konsekvence pro vlastní učební procesy a proces rozvoje
  • Základy komunikace podle Friedemann Schulz v. Thun 
  • Metodicko-didaktické základy a nástroje
  • Praktická výuka ve vlastním profesním poli: být schopen vysvětlit výsledky 3D analýzy pohybu cílové skupině
  • Rozvoj vlastního vyučovacího jazyka: instrukce k pohybu ve vlastním poli působnosti, vysvětlení argumentů
  • Umět efektivně využívat ruce jako didaktický prostředek ve vlastním profesním kontextu
  • Umět smysluplně a cíleně používat své vlastní tělo jako didaktický prostředek ve vlastním poli působnosti
  • Umět odpovídat na otázky ke konceptu a argumentům Spiraldynamik® cíleně na danou skupinu

3 dny s 28 vyučujícími jednotkami (VJ) à 45 minut:  24 VJ metodicko – didaktický výcvik ,4 VJ reflexe vlastní praxe a komunikace

Metodika

Teoretické základy jsou prezentovány v krátkých referátech nebo propracovávány v diskusích ve skupině. Praktická cvičení jsou tvořena na místě,buď jako individuální nebo ve dvojicích, anebo v malých skupinách, a poté jsou prezentovány a reflektovány v plénu, a to vždy ve vlastní profesi.Proces výuky je aktivní, integrovaný do praxe.

Cíl kurzu

Naučit se používat ve vlastním profesní oblasti vlastní řeč, svoje ruce a vlastní tělo jako didaktické prostředky, cíleně na skupinu a na cíl nebo na situaci, individuálně a s rozmanitými způsoby a uměním.

Organizátor: Sdynamic s.r.o., Žabovřesky 59, 256 01 Chlístov IČ: 28956591 DIČ:CZ28956591

Registrace: