Cílové skupiny metody SBALL

Kurzy metody Sball® jsou určeny pro ty, kteří s pohybem pracují a pohyb učí, jak dospělé tak děti.
Jsou to jak fyzioterapeuté, pedagogové, cvičitelé apod.


Metoda Sball® jim přinese mnoho nových informací, které využijí jak pro vlastní vnímání a vedení pohybu, ale zároveň využijí pro své profesionální aktivity:

  • zlepšení 3-d tělesného uvědomění
  • procítění 3-d pohybového vnímání
  • vylepší 3-d diagnózy pohledem
  • precizní práce pro zlepšení tělesného držení a pohybové koordinace
  • způsobilost cíleně zaintegrovat cvičení ve své praxi a všedních činnostech
  • používání metody Sball® účinně v terapie či cvičení
  • využití práce s Sball® u terapie a cvičení ke zlepšení dechové kapacity
  • protahování zkrácených svalů
  • cílené posilování oslabených svalů
  • atd.