Cílové skupiny Spiraldynamik®

Mezinárodní odborný tým Spiraldynamik® se důkladně zaobíral evolucí a odkryl globální strukturální í princip kostí, svalů a vazů.
Terapie a trénink – koncept nabízí podporu zdraví pomocí pohybové inteligence – vědecké a přece alternativní.

Využití přesahující jeden obor

Vědecké pochopení: založené na funkční 3D anatomii.
Alternativní: Spiraldynamik® stojí často v rozporu s oficiálním učitelským názorem – anatomie člověka bývá často posuzována dvojdimensionálně a staticky.
Spiraldynamik® představuje flexibilní program vedoucí k co nejlepšímu řešení problémů pohybového systému.
Charakter konceptu a metodická volnost umožňuje široké spektrum konkrétních použití v osobních a profesionálních oblastech.

Medicínské – terapeutické obory

  • Medicina
  • Fyzioterapie
  • Ergoterapie – 3D koordinace ramene a ruky

Pacienti a klienti

  • Sebepomoc – náprava prostřednictvím pohybu – převzetí odpovědnosti za své tělo

Pedagogické povolání

  • Školní výuka – pohybová škola od hlavy k patě již od mateřské školky
  • Tanec a gymnastika – více výrazu méně poranění
  • Fitness a welness anatomicky správné trénování
  • Jóga – preciznost pohybu

Umělecká povolání

  • Muzikanti a instrumentalisté – tělo jako nástroj í
  • Divadlo – řeč těla je naučitelná

Firemní trénink – úspěch skrz pohyb

V České republice se s tímto konceptem prozatím setkáváme pouze ve fyzioterapii a medicíně