Spiraldynamik

Co je Spiraldynamik®?
Spiraldynamik® je koncept, který se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu – jeho trojrozměrnou hybností. Spiraldynamik® využívá poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce, k správnému vedení pohybu – trojrozměrnému, dynamickému a systematickému.

Nejjednodušší odpověď zní: Spiraldynamik® je návod k použití pro vlastní tělo – inovativní pro terapii, trénink a denní činnosti.

Základem je 3D anatomie, které jsou nadřazené přírodní principy (polarita, spirála). Pohledem – jedním z diagnostických kriterií – můžeme zhodnotit silné či slabé stránky držení a pohybové koordinace.Spiraldynamik® hovoří jasným textem o inovačních možnostech tělesných a pohybových změn ve vlastní režii.

Výzkum
Mezinárodní výzkumná skupina hledá tajemství lidské pohybové inteligence. Z této výzkumné práce vychází Spiraldynamik® jako naučitelný koncept „anatomicky správného pohybu“ – trojrozměrného, zřetelného a systematického.

Pohybová inteligence
Úspěch a pohyb spojuje čtyřnásobná dynamika. 4 vrcholné body jsou : vytrvalost, flexibilita, efektivita a koordinace. Evoluce v průběhu milionů let investovala svoje know-how do perfektnosti lidského pohybového systému. Kdo pozná a porozumí tajemství tělesné pohybové inteligence, muže ji ve svém vlastním životě používat – v osobních a profesionálních činnostech.
Podpora zdraví, výkonnostní vzestup a charisma jdou ruka v ruce.

Účinný recept pro pohyb
Pohyb je účinný recept přírody pro osobní podporu zdraví.
Každá mince má rub a líc:
„Rub“: anatomicky špatný pohyb vede k chronickým přetížením, poškozením. A to ne jen u vrcholových sportovců. Právě zdánlivě chybné zatížení ve všedních činnostech může vést k chronickým symptomům z přetížení, svalové nerovnováze, bolesti, pohybovému omezení a předčasnému opotřebování.
„Líc“: kvalitní „anatomicky inteligentní pohyb“ znamená předcházet přetížením pohybového aparátu, být výkonný, dobře se cítit a dobře vypadat.

Učíme se od přírody
Helix je universální stavební kámen přírody: spirální mlhovina, vzdušný a vodní vír, pupeční šňůra, DNA – dědičný znak apod. Spirální princip se jeví jako červená nit procházející evolucí (vývojem).Tento vývoj – samozřejmě člověkem neovlivnitelný – jako součásti přírody – se týká i lidského těla – jeho pohybový systém se stavěl na stejných funkčních principech. Spiraldynamik® uzavírá skulinu mezi universálním spirálním principem a podporou zdraví pomocí pohybové inteligence.

Naše tělo zná odpověď
Naše tělo zná odpověď, nikdy nám nelže, prozradí nám co si myslí, zná naše pocity, včas nás varuje, je neomylným barometrem nálady, působí přesvědčivě a přitažlivě na jiné lidi, rozvijí charisma a životní sílu. Zkrátka: naše tělo je visitka, kompas a náš osobní nástroj jednání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × five =