AKTUÁLNÍ KURZY

12.–13. září 2022

Tvořivá dílna – vzájemná výměna zkušeností, nápadů a společné objevování nových možností jak využívat know how Spiraldynamik®.

14. září 2022

Závěrečný krok k ukončení vzdělání na úrovni Level Intermediate. Dosažení vyšších kompetencí ve Spiraldynamik®.

29. září 2022

Bolesti hýždí – diagnostika a terapie.
Po tomto workshopu budete znát nejdůležitější vyšetřovací techniky a funkční léčebné metody týkající se bolestí hýždí.

5.–9. října 2022

Středem zájmu těchto pěti dnů bude koordinační jednotka ruka a její propojení s dalšími póly a souvislosti. 

15.–16. října 2022

Prohlubování a rozšiřování odborných dovedností. Podpora kreativního využití a implementaci Spiraldynamik® v terapii a učení pohybu.

2. března–12. listopadu 2023

Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Stanovit strategie pro terapii a učení pohybu. Vnímat pohyb ve vlastním těle.

23. března–19. listopadu 2023

Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Naučit se pohyb ve vlastním těle je krokem k tomu, jak naučit pohyb i ty druhé.

19.–23. dubna 2023

Fyziopedagogika = rovnováha mezi odbornými a zprostředkovatelskými dovednostmi.

O konceptu

Spiraldynamik®

Spiraldynamik® je trojrozměrný, anatomicky funkční, pohybově terapeutický koncept založený na přírodním principu «spirály» (helix). S novým úhlem pohledu na funkční anatomii a na evoluční stavební plán lidského pohybového systému, jehož hlavní myšlenkou je „spirála“.

V teoretickém kontextu je Spiraldynamik® modelová teorie lidského pohybového systému a jeho niterné pohybové inteligence, v praktickém kontextu je to návod k použití vlastního těla.

Účinný recept pro podporu zdraví – sebezodpovědnost za vlastní tělo.

Ve Spiraldynamik® se mohou vzdělávat odborníci z oblasti 

  • Med: lékaři, fyzioterapeuté, ergoterapeuté
  • Move: učitelé pohybu (jóga, pilates apod.), trenéři (sport, fitness)
  • Umění: tanec, zpěv, hudba

www.spiraldynamik.cz

www.spiraldynamik.com

Sball

Metoda Sball® 3-dimensional movements

Je založena na používání míčů Sball® při učení a navedení 3D pohybu. Je propracována jak metodicky, tak didakticky pro cílená cvičení, která se dají využít jak pro terapii, tak i prevenci problému pohybového aparátu.

Metodu Sball® vytvořila a stále propracovává Susanne Oetterli (Švýcarsko)

 

Kurzy metody Sball® jsou určeny pro ty, kteří s pohybem pracují a pohyb učí

  • Fyzioterapeuty
  • Pedagogy (učitele pohybu, pedagogy MŠ, ZŠ)
  • Lektory pohybu (jóga, pilates, zdravotní TV a pod)
  • Trenéry (fitness, sport)

www.sball.com

videa: sball.com/news/sball-news

prodej: shop.sdynamic.cz