[2021] Spiraldynamik® Program pilates

Podstata tréninku pilates je tvořena principem vzpřímení a napětím pólů. Pánev jako motor pohybu má při tom důležitou roli. Zde probíhá přenos síly mezi dolními končetinami a horní polovinou těla. Je náš střed a těžiště těla centrováno? Můžeme se v našem pohybu lépe ekonomicky zorganizovat, provádíme pohyby plynule a dynamicky?

Read More »

[2020] Spiraldynamik ® Oborová didaktika 1

Zprostředkovatelské kompetence jsou klíčovými kompetencemi k tomu, aby bylo možné cíleně a vhodným způsobem aplikovat již získané a používané znalosti a dovednosti Spiraldynamik® ve své vlastní profesi.
Oborová didaktika 1 vám nabízí užitečné nástroje v mezioborové praxi; vyzkoušet nové způsoby zprostředkování; naučit se ptát a odpovídat; rozvíjet osvědčené a již testované; shromažďovat a vyměňovat si zkušenosti s cílem rozšířit svůj osobní rozsah profesních aktivit.


Read More »