14. března–10. listopadu 2024

Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Stanovit strategie pro terapii a učení pohybu. Vnímat pohyb ve vlastním těle.

21. března–24. listopadu 2024

Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Naučit se pohyb ve vlastním těle je krokem k tomu, jak naučit pohyb i ty druhé.

6.–7. dubna 2024

Workshop s dvěma tématy bude zaměřen nejen na školu nohou pro děti ale i na trénink pro pružení kolen s oscilací trupu.

10.–14. dubna 2024

Integrace know how Spiraldynamik® do 3D tréninku. Analýza v dynamice (v chůzi a běhu). Stanovení strategií a cílů tréninku.

24.–28. dubna 2024

Prohloubení, rozšíření znalostí a dovedností z kurzu Basic. Fyziopedagogika = odborné + zprostředkovatelské dovednosti.

30. května–3. června 2024

Využití strategií Spiraldynamik® v terapii u různých obrazů nemocí. Poznat hranici v práci hands on mezi terapií a učením pohybu.

11.–13. října 2024

Zprostředkovatelské kompetence jsou klíčové dovednosti pro aplikaci znalostí Spiraldynamik ve vlastní profesi.

30. listopadu–1. prosince 2024

Propojení 3D anatomicky správného vedení pohybu integrovaného do cviků metody pilates.

O konceptu

Spiraldynamik®

Spiraldynamik® je trojrozměrný, anatomicky funkční, pohybově terapeutický koncept založený na přírodním principu «spirály» (helix). S novým úhlem pohledu na funkční anatomii a na evoluční stavební plán lidského pohybového systému, jehož hlavní myšlenkou je „spirála“.

V teoretickém kontextu je Spiraldynamik® modelová teorie lidského pohybového systému a jeho niterné pohybové inteligence, v praktickém kontextu je to návod k použití vlastního těla.

Účinný recept pro podporu zdraví – sebezodpovědnost za vlastní tělo.

Ve Spiraldynamik® se mohou vzdělávat odborníci z oblasti 

  • Med: lékaři, fyzioterapeuté, ergoterapeuté
  • Move: učitelé pohybu (jóga, pilates apod.), trenéři (sport, fitness)
  • Umění: tanec, zpěv, hudba

www.spiraldynamik.cz

www.spiraldynamik.com

Sball

Metoda Sball® 3-dimensional movements

Je založena na používání míčů Sball® při učení a navedení 3D pohybu. Je propracována jak metodicky, tak didakticky pro cílená cvičení, která se dají využít jak pro terapii, tak i prevenci problému pohybového aparátu.

Metodu Sball® vytvořila a stále propracovává Susanne Oetterli (Švýcarsko)

 

Kurzy metody Sball® jsou určeny pro ty, kteří s pohybem pracují a pohyb učí

  • Fyzioterapeuty
  • Pedagogy (učitele pohybu, pedagogy MŠ, ZŠ)
  • Lektory pohybu (jóga, pilates, zdravotní TV a pod)
  • Trenéry (fitness, sport)

www.sball.com

videa: sball.com/news/sball-news

prodej: shop.sdynamic.cz