Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

KURZ: Oborová didaktika 1

Zprostředkovatelské kompetence jsou klíčové dovednosti pro aplikaci znalostí Spiraldynamik ve vlastní profesi.

11.000 Kč

KURZ: Intermediate Fyziopedagogika 2025

Prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností z kurzu Basic. Fyziopedagogika = odborné + zprostředkovatelské dovednosti.

22.500 Kč

KURZ: Intermediate Specific / Pilates

Principy vzpřímení a napětí pólů integrované do cílených cviků pilates, začlenění základní znalosti Spiraldynamik do programu pilates a rozšíření vlastního repertoáru cviků.

25.500 Kč

KURZ: Intermediate Specific Jóga

Integrace know how Spiraldynamik do učení a cvičení jógy. Nové poznatky, prohloubení a dovednosti pro vedení jógy v praxi.

25.500 Kč

KURZ: Oborová didaktika 1

Zprostředkovatelské kompetence jsou klíčové dovednosti pro aplikaci znalostí Spiraldynamik ve vlastní profesi.

11.000 Kč